Jana Kubíčková

Pojďme to spolu zkusit bez chemie..

CO JE KINEZIOLOGIE?

Tradiční kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla, v dnešní době však existuje celá řada odvětví.

Nejstarší je aplikovaná kineziologie, kterou vytvořil  v roce 1964 americký chiropraktik George Goodheart. Zjistil, že svaly mají energetické napojení na meridiány, což jsou dráhy, kterými proudí v těle energie. Meridiány nejsou viditelné, ale mohou být změřeny elektricky, byly sledovány pomocí radioaktivního barviva. Jsou vzájemně propojeny, kde jeden končí, začíná druhý.

Jestliže je člověk zdravý, proudí v meridiánech energie harmonicky, ve správném množství a správným směrem. Pokud je ale průtok energie slabý nebo nulový, přichází nemoc. Kineziologie dokáže tuto disharmonii odhalit prostřednictvím testování svalů a používá energii meridiánů při uvádění těla do rovnováhy. Každý      z 12 meridiánů totiž obsahuje mnoho bodů, jejichž aktivací se dá tok energie v těle obnovit. Pomocí testování svalů se o svém těle můžeme i dozvědět, co je pro něj prospěšné, a naopak, co je pro něj škodlivé.


METODA ONE BRAIN

Metoda aplikované kineziologie, kterou pracuji, se nazývá ONE BRAIN ( Jednotný mozek ) a je součástí systému THREE IN ONE ( 3 v 1 ), což značí jednotu těla, mysli a ducha. Tato metoda je založena na kladení otázek tělu a odpovědi na ně jsou zjišťovány prostřednictvím svalového testu -  negativní emoce a myšlenky způsobují vypnutí svalu. Lze ji tedy použít při fyzických i psychických potížích, které vznikly jako následek prožité negativní emoce nebo události.

95% onemocnění je psychosomatického původu. Znamená to, že naše psychika, prožívání a zpracování zážitků, událostí a dojmů se promítá do našeho těla, a platí to i obráceně. Tělo často vysílá varovné signály, že není všechno v pořádku, my však na ně nedbáme nebo jim nerozumíme. Psychosomatický původ mohou tedy mít například bolesti hlavy, zad, žaludku, alergie, ale i třeba únava, napětí, neschopnost se soustředit i bezdůvodný pláč.

Náš mozek pracuje jako biologický počítač. Zaznamenává všechny naše činnosti a ukládá je do paměti. A protože naše svaly jsou propojeny s mozkem, můžeme se dostat k uloženým informacím přes testování svalů.

Prvotní příčina našich psychosomatických potíží však nemusí být uložena v naší vědomé paměti. Ve vědomí zůstávají události přibližně 1 měsíc, pak se přesouvají do podvědomí, kde zůstávají 7 let. Mohou se nám ale připomínat třeba prostřednictvím snů nebo prožíváním podobné situace. Po sedmi letech se přesouvají do buněčné paměti těla a mohou se stát vzorcem chování, podle kterého jednáme.

Podvědomá mysl se může lišit od toho, co chceme dosáhnout na vědomé úrovni. Může nás tak zastavit při dosahování našich cílů, protože na její úrovni může existovat určitá obava nebo pocit nechuti a nepřijatelnosti.

V podvědomé mysli i v buňkách našeho těla je uložena naše víra, postoje a přesvědčení. Jsou tvořeny našimi zážitky, dobrými i špatnými, vším, co se nám přihodilo, vším, co jsme kdy řekli, i vším, co bylo řečeno o nás a nám. Na buněčné úrovni se uplatňuje i vliv předků, promítají se zděděné postoje a traumata, kdy jednáme na základě vzorců, které se mohou neustále opakovat.

Přestože si na vědomé úrovni na tyhle zážitky nevzpomínáme, určují naši emoční reakci, a my jednáme podle toho, jak se cítíme. Pokud převládají negativní emoce, blokují tok energie v celém těle. Svalovým testem lze zjistit, jaké emoce zablokovaly tok energie, ale také, jaké jsou možnosti nápravy ( korekce ). Jde o jednoduché korekční metody – dotyky, cvičení, vizualizace, působení světla. Pomocí nich dojde k odstranění minulé negativní zkušenosti a my dokážeme vidět nové řešení problému, které bylo zablokováno právě působením nepříjemného zážitku.

Díky kineziologii tak dokážeme pozitivně změnit svůj život, protože si přestaneme vytvářet vlastní zábrany a bloky. Metoda ONE BRAIN tedy nediagnostikuje ani neléčí, ale uvolní energetickou blokádu v organismu a tělo se samo dokáže vyrovnat se stresem, vrátit se do rovnováhy a uzdravit se.


CO LZE ŘEŠIT?

  • uvolňuje strach a stres
  • pomáhá při bolestech
  • urychluje léčení a rehabilitaci
  • řeší komunikační problémy, rodinné a partnerské vztahy
  • pomáhá řešit pochybnosti o sobě, nedostatek sebedůvěry, neúspěch
  • umožnuje řešit i problémy řeči a sluchu
  • u dětí pomáhá řešit problémy s učením, dyslexii, dysgrafii, hyperaktivitu, nesoustředěnost
  • pomáhá u depresivních stavů a psychických problémů
  • dokáže řešit cokoliv, co chceme změnit…